FAQ

Vanliga frågor om...

Att ha ett fyrverkeri på ditt event eller fest

Ring eller skicka ett mejl till oss med information om vilken typ av tillställning det är, datum, önskad tid, plats och ungefär vad ni tänkt er att det får kosta. När vi väl har förutsättningarna klara för oss skickar vi en offert med ett förslag på fyrverkeri som är anpassat efter plats och övriga omständigheter. Kostnaden för ett arrangemangsfyrverkeri varierar väldigt beroende på storlek och komplexitet. Ett mindre bröllopsfyrverkeri och ett stort stadsfyrverkeri har helt olika förutsättningar och hamnar i olika prisklasser. Vi lämnar pris efter förfrågan. I våra fyrverkeriarrangemang ingår alla normala omkostnader som pjäser, design, projektledning, avfyrning, transport, polistillstånd, försäkringar mm.

Ja, det finns gott om konsumentpjäser att skjuta själv. Raketer med styrpinne är borta från marknaden, men övriga pjäser finns kvar. På vissa platser finns det restriktioner om vilka tider på året det är tillåtet att skjuta fyrverkeri utan polistillstånd, hör med din kommun vad som gäller i ditt område.

Alla våra fyrverkerier komponeras med platsen i åtanke och vi kan mycket noga anpassa ljudnivån på våra shower. Utöver det kan man behöva tala med och informera sina grannar om de har tamboskap eller liknande. Är det ett område där många rastar sina hundar kan man också sätta upp lappar. Långt ifrån alla djurägare är negativa till fyrverkerier, men de flesta blir glada av att bli informerade i förväg.

Vilda djur reagerar likartat på fyrverkerier som på åska och flyr i regel, men tar inte skada, utan kommer tillbaka efter att fyrverkeriet är slut.

Ja! Vi kan komponera en pyromusikal för ditt event. Det är en show med pyro och SFX som är synkroniserad till musik, och den kan anpassas så att det knappt hörs några hus bort. Ett annat alternativ är ett ljudsvagt fyrverkeri.

Lagar och tillstånd

Gällande lagar och föreskrifter kring att förvara, arrangera och skjuta fyrverkerier och allmän hantering av pyrotekniska varor finns här:

Ordningslag (1993:1617) – 3 §, 7 §, 9 §, 20 §

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

MSBFS 2019:1

Förutom lagar finns en mängd förordningar och allmänna råd som reglerar verksamheten, som alla kan hittas hos Sveriges Riksdag. Vi rekommenderar er även att läsa MSB:s handbok om hantering av explosiva varor.

Att skjuta ett fyrverkeri kan kräva tillstånd enligt ordningslagen. Detta söks hos polisen och kostar 870 kronor som skall betalas i förskott.

Tillståndet söks hos Polisen på blankett för användning av pyrotekniska varor. Ansökan skall alltid innehålla:

• Tid och plats för fyrverkeriet

• Namn, adress, telefon till sökanden

• Ansvarig anordnare, kan vara en person (personnummer anges) eller ett företag (org.nr anges)

• Det är en bra idé att bifoga en skiss över skjutplatsen med avstånd till publik och annat.

• Vissa regioner önskar att man bifogar en lista över pjäserna man tänker använda inklusive deras CE-nummer.

Att få tillstånd kan ta mellan några dagar och några veckor, beroende på hur mycket polisen och deras remissinstanser, framförallt räddningstjänsten, har att göra.

Obs! Vare sig tillstånd krävs eller inte är alltid den som skjuter ansvarig – ett tillstånd för inte över ansvaret på polisen!

När det gäller inomhusfyrverkerier säger ordningslagen att tillstånd alltid krävs vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Detta gäller alltså exempelvis på diskotek, konserter, mässor m.m. som är öppna för allmänheten. Undantagen är exempelvis firmafester och privata kalas där inte vem som helst har tillträde.

Observera att även om polistillstånd inte krävs för ett inomhusfyrverkeri skall man alltid ha lokalägarens tillstånd. Vidare måste ev. rökdetektorer stängas av under och en stund efter fyrverkeriet för att undvika dyra och onödiga falsklarm med sådana larm som är direktkopplade till räddningstjänst eller brandkår.

Ordningslagen säger att tillstånd krävs för användning av pyrotekniska varor utomhus ”om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.

I praktiken är det upp till var och en att tolka denna skrivning. Ju större, senare och mer centralt beläget ett fyrverkeri är, desto ”mer” krävs tillstånd. Ett litet fyrverkeri tidigt på kvällen ute på landet kräver i allmänhet inte tillstånd. Ett större fyrverkeri, sent på natten, mitt i stan, kräver däremot oftast tillstånd.

Tillstånd krävs för all hantering av explosiva varor som inte är undantagna tillståndsplikt.

Tillstånd krävs till exempel för användning och ev förvaring av scenpyroteknik kategori T1-T2 och professionella produkter utomhus, kategori F4, vissa fyrverkeriprodukter i kategori F2-F3 och vissa produkter i kategori P1-P2.

Konsumentfyrverkerier är vissa produkter i kategori F1-F3 som är undantagna tillståndsplikt enligt MSBs föreskrift MSBFS 2019:1, bilaga 1. Skall du förvara mer än 5 kg netto krutvikt krävs även tillstånd för dessa konsumentfyrverkerier.

Denna typ av tillstånd söks hos den lokala Räddningstjänsten. I Göteborg ser det ut så här: Tillståndsansökan för explosiv vara

När du ansökt kommer man att inspektera ditt eventuella förråd. Detta kan vara en skrubb eller ett låsbart plåtskåp där inget annat förvaras. Eventuella krav på brandklassning kan förekomma. Vid besöket kontrolleras att förrådet uppfyller de krav som ställs på brandskydd m.m. enligt lagstiftningen.

Pyroteknik skall i Europa vara CE-godkänd och delas in i olika kategorier för olika användning och kompetens.

De som allmänheten har tillgång till är det mesta i kategorierna F1, F2, F3 och vissa ur P1.

På etiketten finner du CE-numret som du kan behöva uppge vid ansökan om tillstånd enligt ordningslagen för ett fyrverkeri.

Handelstillstånd söks hos Räddningstjänsten på liknande sätt som tillstånd för användning och förvaring. Du hittar blanketten på din lokala Räddningstjänsts hemsida.

Miljö

Göteborgs FyrverkeriFabrik har en miljöpolicy för att arbeta för hållbara fyrverkerier. Vår verksamhet är sedan 2023 diplomerad enligt SUSA Sustainable Standards och följer Svensk Miljöbas kravstandard.

SUSA Miljödiplom Svensk Miljöbas GFFAB 2023-2024

Vi jobbar tillsammans med flera europeiska företag inom EuFiAs och vårt gemensamma arbete The Green Deal, inom ramen för EU-samarbeten. Utöver detta så klimatkompenserar vi för våra fyrverkerier.

I ett fyrverkeri idag står transporten av publiken för majoriteten av utsläppen. Själva fyrverkeriet är bara en bråkdel av utsläppen.

Alla fyrverkerier i Sverige idag innehåller enbart ämnen godkända av Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen genomför även tester av produkter på marknaden för att säkerställa att reglerna följs.

Begreppet tungmetall anses av internationella kemiunionen IUPAC som meningslös och vilseledande, då många förknippar det med giftiga ämnen trots att det egentligen beskriver ett ämnes densitet. Tittar man på ämnen som bly, kvicksilver och arsenik, så har de varit förbjudna i många år och används inte i fyrverkerier.

En stor del av fyrverkerierna är återvunnen papp och träkol. Det vill säga, fyrverkerier består till hög grad av förnyelsebara råvaror. En annan stor del är salpeter som finns naturligt som en typ av salt, men även kan skapas syntetiskt. Salpeter används bland annat som gödningsmedel.

Proffsfyrverkerier laddas i rör av glasfiber och plast som återanvänds om och om igen. Det som inte kan återanvändas, återvinns så långt som möjligt.